RĂDUCU FILIPESCU – PROGRAMUL DE DEZVOLTARE A ROMÂNIEI